Samenvatting van de Algemene Ledenvergadering

Datum: 9 december 2021
Tijd:  11:00 – 13:00
Plaats:  ZOOM
Notulist:  Sauying Liu
Aantal deelnemers: 50

1. Openingstoespraak: Tianrong Ren

Bedankt voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van vandaag. Door de pandemie moesten we een online meeting organiseren. Ik hoop dat alle leden die in de kliniek werken adequate preventieve maatregelen nemen, zoals maskers, handschoenen en andere maatregelen.

2. Financieel verslag: Penningmeester Pingzheng Zhao presenteert het volgende:

1) Vanaf de oprichting van de vereniging 2016 tot 2020 zijn financiën problematisch geweest. TCMned stuurde veel facturen maar er kwam geen geld binnen.

2) Het banksaldo eind 2020 is €1.162,97.

3) Facturen voor contributie in 2021 (vorig jaar) worden binnenkort verstuurd, leden worden dus verzocht tijdig te betalen.

4) De financiën van TCMned worden gecontroleerd door het accountantskantoor VAN DEN HEUVEN & VAN DALEN.

3. Voorzitter Dong Zhilin presenteerde een overzicht van het werk van de vereniging:

1) Op 10 januari 2016 is TCMned opgericht.

2) Op 11 september 2016, academische evenementen.

3) Op 8 maart 2017 werkte TCMned samen met WFAS aan academische evenementen.

4) Op 23 september 2017, academische evenementen.

5) Op 22 juli 2018, academische presentatie door Chinese geneeskunde experts uit China.

6) Op 24 december 2019, Algemene Ledenvergadering.

7) Op 8 en 9 mei 2020 zou World Acupuncture Academic Conference worden georganiseerd door WFAS. TCMned, NVA en Zhong zouden samen gastheer zijn, maar vanwege de ernst van de pandemie op dat moment werd de conferentie uiteindelijk geannuleerd.

8) Op 29 januari 2019 trad TCMned toe tot RBCZ.

9) TCMned is inmiddels erkend door 18 verzekeraars.

10) Vereisten voor leden om een ​​website voor hun kliniek te hebben. Leden moeten een eigen website hebben.

11) Administratie van lidmaatschappen. TCMned zal elk lid een webpagina aanbieden, zodat leden hun informatie op deze pagina kunnen invullen, leden kunnen ook de informatie (bijvoorbeeld, adressen) zelf wijzigen.

12) Over visitatie en visiteurs

 • TCMned heeft twee leden die visiteur zijn geworden en vanaf 2022 regelmatig de leden en hun kliniek gaan controleren.
 • De specifieke inhoud van de visitatie wordt per e-mail naar de e-mailbox van elk lid en de WeChat-groep gestuurd.
 • De kliniek ontvangt na de visitatie en het goedkeuren een (RBCZ) certificaat.

13) Een lid van TCMned mag tegelijkertijd lid zijn van andere beroepsverenigingen. Een TCMned lid mag een beroepsaanspakelijksverzekering afsluiten door een andere beroepsvereniging. De relevante informatie moet zo volledig mogelijk aan het secretariaat van TCMned worden gestuurd. Leden die geen lid zijn van een andere beroepsvereniging maar wel al een eigen kliniek hebben, moeten een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Indien nog niet geregeld, kan een lid zo snel mogelijk contact op met het secretariaat van TCMned.

14)Leden moeten een bewijs van deelname voor het volgen van nascholingen laten zien. Een lid moet de volgende nascholingen doen:

 • TCM-seminar: 6 dagen in 3 jaar
 • WM-seminar: 3 dagen in 3 jaar
 • Intervisie: 2 bijeenkomsten per jaar met collega therapeuten

Leden worden verzocht uiterlijk eind februari 2022 een (RBCZ) formulier over hun nascholing in te vullen. Leden dienen de certificaten die ze ontvangen na een seminar in te scannen en samen met het formulier op te sturen naar het secretariaat van TCMned.

15) Vooruitzichten

 • Leden ontwikkelen
 • Versterken van academische activiteiten
 • TCMned website en ledeninformatie verbeteren
 • Organiseren van cursussen voor permanente educatie
 • Twee keer per jaar intervisie bijeenkomsten organiseren

16) Met betrekking tot de (her)verkiezing van het verenigingsbestuur, rekruteren we mensen met sterke talenkennis, sterke organisatorische vaardigheden en de toewijding om deel te nemen, om bestuurslid te worden (voorzitter, penningmeester, secretaris).

Ongeacht aan welke school voor de Chinese geneeskunde een lid is afgestudeerd, alle geïnteresseerden worden verzocht hun persoonlijke gegevens en motivatie in te dienen, om te helpen bij de ontwikkeling van de vereniging in de toekomst. Dit moet voor 15 januari 2022 bij het secretariaat te zijn ingediend.

Het tijdstip van de verkiezing voor het (nieuwe) bestuur wordt in een apart bericht aan de leden bekend gemaakt.

Pauze: 15 minuten

4. Algemene discussie

De gastheer Tianrong Ren nodigde leden uit om hun klinische behandelervaringen met elkaar te delen en advies te geven aan de vereniging.

De volgende leden hielden toespraken:

 • Pingzheng Zhao
 • Jun Huang
 • Sauying Liu
 • Wengang Lin
 • Zhijun Fang
 • Cheng Qian

 

Aan het einde van de vergadering stelde Dong Zhilin de leden voor om meer suggesties en opmerkingen per e-mail te sturen naar tcmned@gmail.com.

5. Vergadering afgelopen