Cupping-therapie

Cupping is een methode waarbij een kop, gemaakt van glas, bamboe of aarde- werk wordt aangebracht op het huidoppervlak.

Men doet dit door de kop kortstondig te verwarmen met een brandend materiaal, zodat locaal op de huid een vacuumkracht ontstaat. De functie van deze methode is om Wind-Koude te verdrijven en om bloedstagnatie en pijn op te heffen.

Na een cupping behandeling

Na een cupping behandeling kan er locaal een rode plek te zien zijn. Dit is een normaal verschijnsel, welke na enkele dagen zal verdwijnen. Nadat de roodheid is verdwenen zal er ver- betering in de symptomen optreden. Chinese geneeskunde beschouwt de roodheid als locale bloedstagnatie.

Geldersekade 67,  1011 EK Amsterdam, the Netherlands   |   tcmned@gmail.com