Lid worden

Om voor het praktiserend lidmaatschap in aanmerking te komen, dienen therapeuten een aantal documenten te overleggen:

  • Diploma op het gebied van TCM op Hbo- of Universitair niveau (bachelor of masterniveau).
  • Buitenlandse diploma’s dienen voorzien te zijn van een notariële akte van echtheid. Indien de notariële akte niet vertaald is in het Nederlands of Engels, dient een vertaling van het diploma door een beëdigd vertaler aanwezig te zijn. Daarnaast dient een buitenlands diploma gewaardeerd te zijn door een Nederlands diplomawaarderingsinstituut, zoals het NUFFIC of IDW. Op basis van de aangeleverde gegevens zal de onderwijscommissie advies uitbrengen aan het bestuur om de betreffende opleiding al dan niet te erkennen.
  • Diploma Westerse medische basiskennis op Hbo-niveau volgens de PLATO-normen. Indien de opleiding in het buitenland is gevolgd, dient men het HBO-niveau van de Medische Basiskennis aan te tonen d.m.v. het curriculum en een cijferlijst betreffende de vakken anatomie, fysiologie en pathologie tijdens de gevolgde opleiding. Vrijstellingen worden verleend wanneer men voldoet aan de criteria zoals opgesteld in Beleid Alternatieve zorg 2017 door cooperatie VGZ.
  • Diploma Staatsexamen, programma I (Nt-2) voor therapeuten voor wie Nederlands een tweede taal is.
  • KVK-nummer, indien de therapeut reeds een eigen praktijk heeft.
  • Verklaring omtrent gedrag van de gemeente, niet ouder dan 3 jaar.
  • Een geldig EHBO-certificaat van het Rode of Oranje kruis, of bewijs van inschrijving van een te volgen cursus binnen 3 maanden, waarna het certificaat moet worden overlegd.
  • Een geldige AGB code.

Indien u aan bovenstaande richtlijnen voldoet en over de gevraagde documenten beschikt vult u het inschrijfformulier (PDF) in en stuurt het formulier met bijlagen op naar:

TCMned
Geldersekade 67
1011 EK Amsterdam

U kunt de documenten ook mailen met scans als bijlagen naar: info@TCMned.nl

De toelatingscommissie zal binnen vier weken na ontvangst van de documenten uitspraak doen over de toelating.

Geldersekade 67,  1011 EK Amsterdam, the Netherlands   |   tcmned@gmail.com  

12 + 1 =